Raadgevingen en consultancy bij de ontwikkeling van web-toepassingen

In de hoedanigheid van bureau voor advies en ontwikkeling van webgerichte oplossingen, willen we onze klanten bijstaan in het bestuderen, het opmaken of het realiseren van een lastenboek met het doel toepassingen te ontwikkelen op intranet of internet.

 

Onze benadering

Dank zij onze lange ervaring geven we graag raad aan klanten die nieuwe projecten willen bestuderen om hen zo in hun analyse te helpen.

Op basis van gesprekken en ons begrip  van de problematiek stellen we voor een lastenboek op te maken en de eventuele Services Level Agreement te beschrijven.

Indien we onze klant bijgestaan hebben in deze eerste fazen, zullen we, om deontologische redenen, niet meer deelnemen aan de verwachte ontwikkelingen, maar we kunnen een controle uitoefenen of onze klant bijstaan in het valideren van het gedane werk.

Indien de klant ons echter een bestek overmaakt of ons vraagt zelf de ontwikkeling op zich te nemen zullen onze mensen zich bezig houden met de realisatie en samen zullen we ze valideren.

Ten slotte, stellen we onze medewerkers ter beschikking van klanten die hun teams tijdelijk willen versterken met het doel deel te nemen aan een project en de klant te begeleiden.

Meer inlichtingen? Contacteer-ons!