Audit van internetsites, e-business of toepassingen

De huidige situatie analyseren om de toekomst beter op te bouwen. De audit van uw site (internet, e-commerce of applicatie) toont ons de sterke en zwakke punten. In nauwe samenwerking zullen wij het doel definiëren van deze audit die de verschillende Key Performance Indicators zal bestuderen. Op basis van deze analyse, stellen wij een actieplan voor om de zwakke punten te optimaliseren en het geplande doel te verwezenlijken.

Als u het wenst, blijven wij uiteraard tot uw beschikking voor de volgende stap namelijk het uitvoeren van het voorgestelde actieplan.

 

Onze benadering

  • Het doel van de audit definiëren
  • De KPI's analyseren
  • Een actieplan voor optimalisatie opstellen
  • Rapport van de missie
  • Indien gewenst, het voorgestelde actieplan uitvoeren

Meer inlichtingen? Contacteer-ons!